Przejdź do treści

System dostępu do studni ULTIMA Connect ‘łączy’ poważny europejski projekt infrastrukturalny

Nemo Link® to prawdziwie międzynarodowy projekt zakładający współpracę przy budowie połączenia między sieciami elektrycznymi Zjednoczonego Królestwa i Belgii. Prowadzone w dnie morskim oraz pod ziemią a podłączone do stacji konwerterowych w obu krajach, kable umożliwiają przepływ prądu elektrycznego w obu kierunkach. Projekt obejmował wybudowanie stacji konwerterowej na 8-hektarowym obszarze, wykorzystywanym poprzednio przez Elektrownię Richborough. Podobna stacja konwerterowa budowana jest w dzielnicy przemysłowej Herdersbrug w Brugii. Obydwa obiekty składać się będą z 24 wież konwerterowych z 2304 modułami konwerterowymi łączącymi odbiorców energii na europejskich rynkach energii. Po zakończeniu projektu, stacja ta będzie największą stacją konwerterową w Zjednoczonym Królestwie. 

Budowa prowadzona jest w ramach joint venture pomiędzy National Grid i Elia, a prace ziemne wykonują Siemens i J Murphy & Sons Ltd. W ramach robót prowadzonych w Wielkiej Brytanii, zwrócono się do Cubis Systems o dostarczenie odbiornika wysokiego napięcia oraz systemu komór przełączeniowych na cały terenie obiektu Richborough.   

Z uwagi na lokalizację obiektu oraz stopień złożoności projektu, istotne dla wykonawców było ograniczenie dostaw. Przygotowano wstępną specyfikację w celu określenia odpowiedniej liczby komór i pokryw. Rezultatem była dostawa 152 płasko pakowanych zestawów studni STAKKAbox™ ULTIMA Connect od 1,5m do 2,6m do montażu na placu budowy. 

Łatwość i szybkość montażu studni STAKKAbox™ Connect sprawiły, że prace przebiegały bezstresowo ustanawiając standard dla studni kablowych a także redukując ilość ruchu na budowie, bez potrzeby użycia żurawi ani dźwigów, koniecznych w przypadku tradycyjnych instalacji betonowych – Główny Wykonawca

Dodatkową zaletą systemu ULTIMA Connect była możliwość dostarczenia studni w wersji rozmontowanej w zaledwie 4 partiach, podczas, gdy podobne studnie betonowe wymagałyby przynajmniej 10 dostaw. Kolejną zaletą głębokich na 150mm dwuściennych modułów z GRP składających się na system studni STAKKAbox™ ULTIMA Connect była dodatkowa elastyczność umożliwiająca wykonawcom wywiercenie ponad 300 wlotów kanałów, tam gdzie były one potrzebne już po zamontowaniu, biorąc pod uwagę, że wcześniejsze wiercenie nie było możliwe ze względu na ogromna ilość kabli znajdujących się już na obiekcie.