Przejdź do treści

Polityka prywatności

Zapraszamy do zapoznania się z Informacją o ochronie danych firmy Cubis ("Cubis").

Cubis Systems to oddział handlowy Northstone (NI) Limited.

 

Ochrona prywatności

W firmie Cubis traktujemy Państwa prywatność poważnie, a ochrona Państwa danych osobowych jest naszym priorytetem. Niniejsza Informacja o ochronie danych określa sposób korzystania oraz ochrony danych osobowych zbieranych i przetwarzanych przez Cubis w związku z korzystaniem przez Państwa z naszych stron internetowych oraz świadczonych przez nas usług. Cubis jest administratorem danych osobowych przekazanych nam przez Państwa odpowiedzialnym z Państwa dane osobowe zgodnie z odpowiednimi przepisami o ochronie danych.

 

Cele zbierania Państwa Danych osobowych

Na ogół mogą Państwo przeglądać stronę Cubis bez ujawniania jakichkolwiek danych osobowych. Zbieramy i przechowujemy wyłącznie informacje automatycznie rozpoznawany, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę w celu zapoznania się lub pobrania informacji. Przykładowo, datę i godzinę, adres IP, nazwę domeny, rodzaj przeglądarki oraz używanego systemu operacyjnego (o ile przeglądarka udostępnia takie dane), adres URL strony odsyłającej (o ile przeglądarka udostępnia takie dane), żądany obiekt, stan wykonania żądania oraz inne podstawowe dane związane ze śledzeniem zachowania.

 

Ciasteczka

Ciasteczko (‘cookie’) to mały plik, który prosi o pozwolenie na zapisanie na dysku twardym Państwa komputera. Po udzieleniu zgody, plik zostaje dodany a ciasteczko pomaga w analizie ruchu sieciowego, a także dostarcza wiadomości o odwiedzeniu przez Państwa danej strony. Ciasteczka umożliwiają aplikacjom sieciowym na odpowiedź Państwu, jak konkretnej osobie. Aplikacja sieciowa może dostosować swoje działanie do Państwa potrzeb oraz preferencji poprzez zbieranie i zapamiętywanie informacji o preferencjach.

Wykorzystujemy ciasteczka w celu określenia, które strony są odwiedzane. Pomaga nam to monitorować dane dotyczące ruchu sieciowego i pomaga nam w ulepszaniu naszej strony internetowej. Wykorzystujemy te informacje wyłącznie w celach statystycznych na poziomie zagregowanym tak, by lepiej zrozumieć tendencje i wzory zachowania. Informacje te nie są przeglądane na poziomie zindywidualizowanym. Jeżeli nie chcą Państwo, by jakiekolwiek dane dotyczące operacji były w powyższy sposób wykorzystywane, mogą Państwo wyłączyć ciasteczka.

 

Kontrola nad Informacjami osobistymi

Rejestracja i podawanie informacji osobistych na stronie Cubis jest dobrowolne. Mogą Państwo odmówić przekazania swoich informacji osobistych i nadal korzystać ze strony; jednakże korzystanie z niej może być ograniczone. Wykorzystujemy zgodę na kontakt wyłącznie po zarejestrowaniu się na naszej stronie. W przypadku braku rejestracji na naszej stronie, możemy kontaktować się z Państwem wyłącznie w oparciu o uzasadniony interes w przypadku sprzedaży, albo rozmów handlowych zmierzających do sprzedaży, Państwu towarów albo usług.

Mogą Państwo ograniczyć zbieranie albo wykorzystywanie swoich danych osobowych w następujący sposób:

  • w przypadku prośby o wypełnienie formularza na stronie internetowej, należy odszukać pole, które można zaznaczyć w przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie informacji przez firmę Cubis do celów marketingowych;
  • w przypadku wcześniej zgody na wykorzystanie swoich danych osobowych do celów marketingowych, można zawsze zmienić zdanie pisząc na nasz adres albo na dataprotection@northstone-ni.com.

Cubis traktuje zbierane przez siebie informacje dotyczące swoich klientów jako cenne i poufne zasoby przykładając dużą wagę do ich bezpieczeństwa. Może się zdarzyć, że będziemy zmuszeni przepisami prawa przekazać Państwa dane osobowe określonym osobom trzecim, ale nigdy nie będziemy tego robić bez Państwa uprzedniej zgody.   

 

Państwa prawa

Mogą Państwo zwrócić się z pytaniem czy przechowujemy Państwa dane osobowe, a także zażądać kopii takich danych. Mają Państwo także prawo do poprawienia swoich danych osobowych oraz żądania ich usunięcia.

W przypadku takiego żądania, poprosimy o przedstawienie dowodu tożsamości. Zastrzegamy sobie prawo odmowy przesłania, zmiany albo usunięcia danych osobowych w przypadku nieprzedstawienia dowodu tożsamości.

Mają Państwo także prawo złożenia skargi do odpowiedniego organu (Urząd Komisarza ds. Informacji).

 

Bezpieczeństwo

Cubis dąży do ochrony jakości oraz integralności Państwa danych osobowych. Wdrożyliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa zapobiegające przypadkowej utracie, nieuprawnionemu wykorzystaniu albo dostępowi, zmianie albo ujawnieniu Państwa danych. Wszyscy pracownicy firmy Cubis oraz podmioty przetwarzające mające dostęp do danych osobowych podlegają obowiązkowi przestrzegania prywatności osób odwiedzających naszą stronę oraz poufności ich danych osobowych.

Wdrożyliśmy procedury postępowania z podejrzeniami naruszeń danych osobowych i będziemy informować Państwa oraz odpowiednie organy kontrolne o jakichkolwiek przypadkach naruszeń, ilekroć wymagać będą tego od nas przepisy prawa.

 

Odnośniki zewnętrzne

Na naszej stronie mogą znajdować się odnośniki do innych interesujących stron internetowych. Jednakże, po opuszczeniu naszej strony przez taki odnośnik, nie mamy żadnej kontroli nad docelową stroną. W związku z tym, nie możemy odpowiadać z ochronę i prywatność informacji przekazywanych przez Państwa w trakcie wizyt na takich stronach, które też nie podlegają pod niniejszą Informację o ochronie danych. Należy zachować ostrożność i sprawdzić odpowiednią informację o ochronie danych na danej stronie.

 

Przechowywanie danych

Przechowujemy Państwa dane osobowe tylko przez okres niezbędny do wypełnienia celu, w jakim zostały zebrane, w tym w szczególności dla celów wypełnienia wymogów prawnych, księgowych oraz obowiązków informacyjnych.

W celu ustalenia odpowiedniego okresu przechowywania danych uwzględniamy ilość, rodzaj oraz stopień wrażliwości danych osobowych, ryzyko szkód spowodowanych ewentualnym nieuprawnionym użyciem albo ujawnieniem Państwa danych, celów przetwarzania danych osobowych oraz tego, czy możemy osiągnąć takie cele na innej drodze, oraz obowiązujące wymogi prawne.

Szczegółowe informacje dotyczące okresów przechowywania dotyczących różnych aspektów Państwa danych osobowych znaleźć można w naszej Polityce przechowywania dokumentów, która można uzyskać kontaktując się z nimi pod adresem: dataprotection@northstone-ni.com.

 

Przekazywanie danych zagranicę

W przypadku przekazywania Państwa danych osobowych poza strefę EOG zapewniamy zbliżony stopień ochrony poprzez przyjęcie następujących środków bezpieczeństwa:

  • W przypadku korzystania z usług podwykonawców, będziemy stosować konkretne umowy zatwierdzone przez Komisję Europejską zapewniające taki sam stopień ochrony, jak w Europie.

 

Zmiany niniejszej Informacji o ochronie danych

Cubis może wprowadzać zmiany do niniejszej Informacji. Jakiekolwiek zmiany niniejszej Informacji zostaną udostępnione tutaj.

 

Wsparcie dot. prywatności

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Informacji o ochronie danych, w tym wnioski o wykonanie przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt pod adresem: dataprotection@northstone-ni.com.