Przejdź do treści

Przepusty rurowe

Dostępne w szerokim zakresie przepusty rurowe firmy Cubis oferują wiele rozwiązań pozwalających na wykonanie przejść przez ścianę studni i zapobiegających uszkodzeniu kabli, a także tymczasowe zaślepienie kanału poprzez założenie gotowych zaślepek.

Zapytaj o ten produkt

Rodzaje przepustów rurowych

Studnie mogą być dostarczane z następującymi akcesoriami:

Materiały dotyczące produktu