Przejdź do treści

Obronność i bezpieczeństwo

Najlepsze, co można zaoferować w bezpiecznych, elastycznych i wytrzymałych studniach dostępowych, pokrywach i systemach ochrony kabli we wszystkich rodzajach projektów infrastrukturalnych w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa.

Cubis specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i dostawach zatwierdzonych sieci infrastrukturalnych w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa w Europie i na Bliskim Wschodzie. Tam, gdzie bezpieczeństwo, siła, elastyczność i wytrzymałość są priorytetem, nasze zintegrowane systemy dostępu do sieci i ochrony kabli przynoszą najlepsze rozwiązanie.

Nasze rozwiązania techniczne takie jak lekkie, kompozytowe studnie, pokrywy dostępowe oraz systemy ochrony kabli są modułowe i łatwo rozbudowywalne, zawsze można je zbudować prosto, bezpiecznie i szybko na placu budowy.

Złóż zapytanie